CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN 55 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Ngày đăng: 28/09/2011 9:7:45

 

       

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
 55 NĂM  XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN


 BCH Công đoàn trường ĐH Kinh tế quốc dân   

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là trường đại học trọng điểm, đầu ngành về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh, có uy tín cao về đào tạo trong hệ thống các trường đại học ở Việt Nam. Trường có các chương trình đào tạo từ bậc học đại học tới tiến sỹ, với 8 ngành đào tạo về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh, 45 chuyên ngành khác nhau.

Ngày 25/ 1/ 1956 trường Kinh tế Tài chính Trung ương, ngày nay là trường Đại học Kinh tế Quốc dân được thành lập theo Nghị định số 678/TTg của Thủ tướng Chính phủ. Hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, với nhiều tên gọi khác nhau, trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã khẳng định được vị thế là trường trọng điểm trong khối các trường đại học của cả nước.
Công đoàn Trường Đại học Kinh tế Quốc dân được thành lập và trưởng thành cùng với sự phát triển chung của trường. Hơn nửa thế kỷ qua, Công đoàn trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã trải qua một chặng đường đầy khó khăn với nhiều sự kiện lịch sử và thử thách lớn lao nhưng cũng rất vẻ vang.

Ngay từ những ngày đầu thành lập còn nhiều thiếu thốn, Công đoàn trường đã động viên toàn thể cán bộ, đoàn viên cố gắng khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Nhiều năm liên tục Công đoàn trường Đại học Kinh tế Quốc dân được công nhận là Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc của Công đoàn Ngành Giáo dục Việt Nam cũng như của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội. Công đoàn đã có nhiều đóng góp vào thành tích chung của trường.

NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG VẺ VANG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN TỪ KHI THÀNH LẬP ĐẾN NAY:
1. CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH NHỮNG NĂM ĐẦU THÀNH LẬP (1956- 1964)
Thời kỳ 1956- 1964 là thời kỳ hình thành và phát triển của trường Đại học Kinh tế - Tài chính, tiền thân của trường Đại học Kinh tế Quốc dân ngày nay. Sự hình thành và phát triển của Công đoàn trường gắn liền sự phát triển và trưởng thành của trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Giai đoạn 1956- 1958 là thời kỳ hình thành cơ sở bồi dưỡng cán bộ kinh tế - tài chính đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa và chuẩn bị điều kiện tiền đề cho sự hình thành trường Đại học Kinh tế - Tài chính của Nhà nước cách mạng đầu tiên ở Đông Nam Á. Khi mới thành lập, toàn trường chỉ có 149 đoàn viên công đoàn, trong đó có 30 giáo viên, 7 phiên dịch Trung Văn và số còn lại là cán bộ, công nhân viên phục vụ, với 7 bộ môn giảng dạy là: Kinh tế chính trị - Chủ nghĩa Mác - Lênin và Cách mạng Việt Nam, Mậu dịch, Quản lý công xưởng, Thống kê, Kế hoạch Kinh tế quốc dân và Tài chính.

Các hoạt động của Công đoàn trường và công đoàn bộ phận thời kỳ này tập trung chủ yếu vào động viên đoàn viên tích cực tham gia nghiên cứu khoa học nhằm phục vụ cho việc chuẩn bị tài liệu, bài giảng và giáo trình cho những năm sau, đồng thời để kịp thời phục vụ giảng dạy và học tập của học viên.

Giai đoạn 1959- 1965 đánh dấu bước phát triển mới của Trường Đại học Kinh tế - Tài chính là xây dựng một Trường Đại học kinh tế để đào tạo cán bộ kinh tế có trình độ đại học đáp ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, phát triển kinh tế của đất nước Tháng 1/ 1965 Trường được đổi tên thành Trường Đại học Kinh tế - Kế hoạch trực thuộc Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp. Cùng với sự phát triển của các chuyên ngành đào tạo, 8 công đoàn bộ phận được thành lập: Công đoàn bộ phận Khoa Công nghiệp; Công đoàn bộ phận Khoa Nông nghiệp; Công đoàn bộ phận Khoa Thương nghiệp; Công đoàn bộ phận Khoa Kế toán, Tài chính, Ngân hàng; Công đoàn bộ phận Khoa Thống kê;Công đoàn bộ phận Khoa Kinh tế Lao động; Công đoàn bộ phận Khoa Kế hoạch; Công đoàn bộ phận Khoa Tại chức và 23 tổ công đoàn của các bộ phận và đơn vị trực thuộc. Số đoàn viên công đoàn toàn trường đã lên tới 478 người, trong đó 208 đoàn viên là giáo viên, 270 đoàn viên là cán bộ công nhân viên của trường.

2. CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - KẾ HOẠCH TRONG THỜI KỲ SƠ TÁN (1965 - 1975)
Thời kỳ 1965- 1975 là một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Do chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ diễn ra ác liệt trên toàn miền Bắc và Thủ đô Hà Nội là một trong những trọng điểm bắn phá của Mỹ, theo chủ trương của cấp trên, Trường phải đi sơ tán. Trong điều kiện giảng dạy và học tập hết sức khó khăn ở nơi sơ tán, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Trường, toàn thể cán bộ đoàn viên công nhân viên, sinh viên Nhà trường đã cố gắng vươn lên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường trong hoàn cảnh đặc biệt đó. Trường phải hai lần sơ tán lên huyện Tân Yên, tỉnh Hà Bắc (nay là tỉnh Bắc Giang) và huyện Tân Bình, Tỉnh Bắc Thái (nay là tỉnh Thái Nguyên). Hoạt động của trường và các tổ chức công đoàn vì thế gặp rất nhiều khó khăn.

Trong thời kỳ này, trọng tâm công tác của Công đoàn trường Đại học Kinh tế - Kế hoạch là công đoàn các bộ phận chủ động tham gia với chính quyền cùng hỗ trợ và giúp đỡ việc di chuyển các gia đình, lo ăn ở, thiết bị tài liệu lên nơi sơ tán an toàn. Động viên các căn hộ đoàn viên khẩn trương tích cực ổn định đời sống và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giảng dạy của trường trong điều kiện sơ tán nhiều nơi.
Công đoàn đã cử các cán bộ công đoàn đi cùng các đội tiền trạm để liên hệ, tìm hiểu tình hình và bố trí ăn ở cho cán bộ đoàn viên của các bộ phận, nhờ sự giúp đỡ tận tình của cán bộ và nhân dân địa phương, nhờ sự chỉ đạo sát sao của Bộ (trực tiếp là đồng chí Tạ Quang Bửu - Bộ trưởng), sự quyết tâm nỗ lực của cán bộ, công nhân viên, sinh viên, các hoạt động giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học và triển khai bình thường và tổ chức tốt các sinh hoạt đời sống văn hóa và tinh thần cho các cán bộ đoàn viên công đoàn. Nhiều hội diễn văn nghệ vẫn được tổ chức sôi nổi, thường xuyên ở nơi sơ tán.

3. CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - KẾ HOẠCH GIAI ĐOẠN 1975 - 1985
Sau chiến thắng 1975, đất nước được hoàn toàn thống nhất và bước vào thời kỳ khôi phục, phát triển kinh tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cả phạm vi cả nước. Trưởng thành trong chống Mỹ cứu nước, cán bộ công đoàn trường Kinh tế - Kế hoạch tích cực bước vào thực hiện nhiệm vụ to lớn của thời kỳ thống nhất, khôi phục và xây dựng lại đất nước sau chiến tranh. Thời kỳ 1975 - 1985 còn là thời kỳ cả nước bắt đầu phải vượt qua những thử thách to lớn về kinh tế, chính trị, xã hội, trong khi các thế lực thù địch ra sức chống phá: bao vây kinh tế, tuyên truyền vu cáo, cô lập về ngoại giao, giúp đỡ, xúi dục các lực lượng chống đối gây bạo loạn.

Nhiệm vụ  chung của Công đoàn trường Đại học Kinh tế - Kế hoạch là động viên cán bộ đoàn viên khắc phục khó khăn, hoàn thành mọi nhiệm vụ, đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, kết hợp giữa nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, cùng với nhà trường thực hiện quyền tự chủ của người lao động trong mọi hoạt động của nhà trường; chăm lo cải thiện đời sống và đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp của đoàn viên công đoàn.

Một nhiệm vụ quan trọng khác của Công đoàn Trường Đại học Kinh tế - Kế hoạch trong giai đoạn này là động viên cán bộ, đoàn viên phát huy mọi tiềm năng, đẩy mạnh lao động sản xuất, thu hút lao động, tăng thu nhập cho trường, giải quyết đời sống cho cán bộ giáo viên. Trường đã tổ chức nhiều hoạt động sản xuất của xưởng trường, xưởng in, tăng gia sản xuất và hợp tác với các cơ ở sản xuất kinh doanh nhằm góp phần giải quyết những khó khăn về đời sống của cán bộ giáo viên trường. Vai trò của Công đoàn trường và các đơn vị có tác dụng tích cực trong việc điều phối lao động, quản lý phúc lợi và chăm lo đời sống cho cán bộ công nhân viên chức.

Giai đoạn 1975 – 1985, Công đoàn trường đã có những đóng góp không nhỏ vào thành tích chung của trường. Trường Đại học Kinh tế - Kế hoạch đã phấn đấu liên tục và được Nhà nước ghi nhận nhiều thành tích, tặng thưởng nhiều Huân, Huy chương:
- Được tặng cờ thi đua xuất sắc của Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp năm 1976.
- Được công nhận là trường thi đua xuất sắc trong khối các trường trực thuộc Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp năm 1977.
- Được tặng Huân chương Lao động hạng hai, cờ thi đua xuất sắc toàn ngành Đại học; Huân chương Lao động hạng ba về thành tích đào tạo tại chức, năm 1978.
- Hai năm liền 1980 và 1981 nhận cờ thi đua luân lưu của Hội đồng Bộ trưởng.
- Năm 1983 được tặng Huân chương Lao động hạng nhất.

4. CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN TRONG NHỮNG NĂM ĐỔI MỚI (TỪ 1986 ĐẾN NAY)
Cùng với sự đổi mới toàn diện của đất nước, từ năm 1986 đến nay là thời kỳ Đảng và nhà nước ta có nhiều chủ trương, chính sách đổi mới trong giáo dục và đào tạo. Ngày 22/10/1985, Bộ trường Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp đã ra quyết định đổi tên Trường Đại học Kinh tế - Kế hoạch thành Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Quyết định của Bộ trưởng ghi rõ: "Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là trường trọng điểm của cả nước, có nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng cán bộ kinh tế có trình độ đại học và sau đại học, tham gia bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế; trường tiếp tục hoàn thiện ngành và mục tiêu đào tạo theo hướng cải cách, phù hợp với yêu cầu của các ngành kinh tế quốc dân".

Trong giai đoạn này, Công đoàn trường đã có nhiều chủ trương, biện pháp đổi mới, thiết thực, thể hiện được vai trò của các tổ chức công đoàn trong xây dựng và phát triển lớn mạnh.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, quan hệ phối hợp giữa chính quyền và công đoàn các cấp được duy trì thường xuyên và có hiệu quả. Hội nghị Chủ tịch Công đoàn trường và các công đoàn bộ phận được tổ chức đều đặn. Công tác thi đua được Ban chấp hành Công đoàn trường rất chú trọng. Trong từng giai đoạn đều có sự kết hợp giữa Công đoàn và chính quyền tổ chức phát động thi đua với các nội dung cụ thể và tổng kết đánh giá, tuyên dương và khen thưởng kịp thời. Cuộc vận động "Kỷ cương tình thương trách nhiệm" đã thu hút được nhiều đoàn viên công đoàn tham gia.

Hoạt động của Ban Nữ công luôn sôi nổi và trở thành phong trào mạnh của Công đoàn trường. Với tỷ lệ nữ chiếm 52% CBVC, nữ cán bộ viên chức đã tham gia hầu hết các lĩnh vực hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học, quản lý của trường. Ban nữ công trường hoạt động nề nếp, hình thức sinh hoạt đa dạng và thu hút được đông đảo chi em tham gia các phong trào như "Giỏi việc trường - đảm việc nhà" phong trào "Nuôi con khỏe, dạy con ngoan"…

Hàng năm, Ban nữ công tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày thành lập Hội CHPN 20/10, tặng quà 1/6 và tết trung thu cho các cháu. Đặc biệt là hàng năm đều tổ chức khen thưởng con cán bộ giáo viên, công nhân viên nhà trường có thành tích cao trong học tập, đạt giải cao trong các kỳ thi Quận, Thành phố, Quốc gia và Quốc tế.

Quan tâm đến đời sống tinh thần và tâm tư nguyện vọng của cán bộ đoàn viên là một chức năng quan trọng của công đoàn. Công đoàn đã tổ chức nhiều phong trào thi đua, văn hóa - văn nghệ thu hút đông đảo đoàn viên tham gia và đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.


Cán bộ giáo viên trường chình diễn thời trang ngày 8-3-2011

 

Tiết mục hợp xướng “Tay trong tay” – Giải Vàng Liên hoan tiếng hát giáo viên toàn quốc lần thứ ba, (ngày 21 tháng 4 năm 2011)

Công đoàn cũng luôn kiểm tra đôn đốc, đảm bảo quyền lợi và các chế độ bảo hiểm theo đúng qui định cho cán bộ công nhân viên chức. Hàng năm, công đoàn phối hợp với chính quyền tổ chức tham quan nghỉ dưỡng và khám sức khỏe định kỳ, bệnh nghề nghiệp cho cán bộ công chức, nhờ đó nhiều trường hợp đã sớm phát hiện bệnh và được cứu chữa kịp thời.

Theo mục tiêu phát triển của trường, Công đoàn xác định nhiệm vụ chủ yếu là tổ chức động viên toàn thể cán bộ công nhân viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và thực hiện có kết quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua "dạy tốt, học tốt", cuộc vận động "kỷ cương, tình thương, trách nhiệm", phong trào tình nguyện… Trên tinh thần tương thân tương ái và góp phần chia sẻ khó khăn, cán bộ, đoàn viên công đoàn trường tích cực quyên góp, hỗ trợ giúp học sinh và giáo viên vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, xây nhà tình nghĩa, hỗ trợ đồng bào vùng bị bão lũ, ủng hộ bạn bè quốc tế khắc phục hậu quả thiên tai …


GS.TS Nguyễn Văn Nam – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường phát động Tuần lễ quyên góp, ủng hộ nhân dân Nhật Bản khắc phục hậu quả động đất, sóng thần.

Ủng hộ giáo viên, học sinh vùng sâu, vùng xa tại sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2008

Giáo dục truyền thống dân tộc và truyền thống nhà trường, đặc biệt là nhân lễ kỷ niệm 30 năm, 35 năm, 40 năm, 50 năm và 55 năm xây dựng và phát triển trường Đại học Kinh tế Quốc dân, nhằm khơi dậy lòng tự hào và truyền thống tốt đẹp về trường từ đó quyết tâm xây dựng nhà trường ngày càng lớn mạnh. Công tác tư tưởng của Công đoàn là nhằm động viên cán bộ, giáo viên công nhân viên thường xuyên nghiên cứu, học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nêu tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo, phong cách làm việc của người thầy và ý thức trách nhiệm cao với công việc. Công tác tư tưởng còn được đẩy mạnh thông qua các đợt thi tìm hiểu về Đảng, về Bác Hồ, về trường được đông đảo đoàn viên tham gia và hưởng ứng tích cực.

Hiện nay, Công đoàn trường hoạt động có 51 tổ công đoàn và công đoàn bộ phận trực thuộc với 1150 đoàn viên trong tổng số 1179 giáo viên, cán bộ công nhân viên, trong đó có 18 giáo sư, 101 phó giáo sư, 138 tiến sĩ, 410 thạc sĩ và trên 40 nhà giáo nhân dân và nhà giáo ưu tú (tính đến 2010). Đây là lực lượng nòng cốt tạo nên sức mạnh của nhà trường trong việc hoàn thành nhiệm vụ đào tạo đội ngũ cán bộ kinh tế, quản trị kinh doanh có chất lượng cao, làm tốt công tác nghiên cứu khoa học, tư vấn để đóng góp cho sự nghiệp đổi mới của đất nước. Đảng và nhà nước đã ghi nhận những cố gắng, nỗ lực phấn đấu của tập thể nhà trường trong nhiều năm qua bằng việc trao tặng cho nhà trường nhiều huân huy chương và các danh hiệu cao quí như: Danh hiệu đơn vị Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới (năm 2000). Huân chương Hồ Chí Minh (năm 2001). Thành tích đó là công lao đóng góp của nhiều thế hệ giáo viên, cán bộ công nhân viên, trong đó có sự đóng góp của các tổ chức công đoàn của Đại học Kinh tế Quốc dân. Các phần thưởng cao quý mà công đoàn trường được Nhà nước và Công đoàn cấp trên khen tặng trong giai đoạn này là:
- Huân chương lao động hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng tháng 3 năm 1997.
- Được công nhận là Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc của Liên đoàn Lao động Hà Nội và Công đoàn Giáo dục Việt Nam liên tục từ năm 1997 – 2010.
- Cờ thi đua xuất sắc trong hoạt động công đoàn nhiệm kỳ X (1993 - 1995) của Công đoàn Giáo dục Việt Nam.
- "Cờ đơn vị thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2000 - 2001" dược Công đoàn Giáo dục Việt Nam trao tặng.
- "Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn cho công đoàn trường vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh nhiệm kỳ 27 (1999 - 2001) do Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng.
- 7 bằng khen của Tổng Liên đoàn cho 3 cá nhân, 1 tập thể nữ và 3 tập thể trong 3 năm học 1999 - 2000; 2000 - 2001 và 2001 - 2002; trong 2 năm 1999 và 2001 có 25 cán bộ công đoàn được tặng Huy chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn". Liên đoàn Lao động Hà Nội tặng bằng khen cho 4 cá nhân và 9 tập thể. Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng Bằng khen cho 21 cá nhân và 10 tập thể.
- Bằng khen cho Công đoàn Đại học Kinh tế Quốc dân  do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng năm 2002 – 2003.
- Cờ thi đua đơn vị có thành tích xuất sắc trong hoạt động Cong đoàn do Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tặng năm 2003.
- Bằng khen của Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo về thành tích xuất sắc trong Liên hoan tiếng hát giáo viên toàn quốc lần thứ hai (năm 2006) và lần thứ ba (năm 2011). Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân.
- Bằng khen cho 6 cá nhân về thành tích hoạt động công đoàn, 7 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn" do Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng năm 2007.
- Bằng khen nhiệm kỳ 29 cho 3 cá nhân và 6 tập thể năm 2008.
- Công đoàn Đại học Kinh tế Quốc dân được Công đoàn Giáo dục Việt Nam công nhận là công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc năm học 2007 – 2008 và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen Công đoàn Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và 2 cá nhân, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng bằng khen cho 4 cá nhân, 1 tập thể.
- Năm 2008 - 2009, Công đoàn trường Đại học Kinh tế Quốc dân được Công đoàn Giáo dục Việt Nam công nhận là "Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc" tặng "Cờ thi đua của Công đoàn Giáo dục Việt Nam", Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen cho 1 cá nhân, 2 tập thể và 6 cá nhân được tặng bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam.
- Năm học 2009 - 2010, là "Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc", Công đoàn trường Đại học Kinh tế Quốc dân vinh dự được tặng "Cờ thị đua của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam". Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng bằng khen cho 1 cá nhân; 2 tập thể và 8 cá nhân được tặng bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam; 9 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn".
            - Năm 2010, tập thể nữ Đại học Kinh tế Quốc dân được nhận giải thưởng Phụ nữ Việt Nam do Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam trao tặng


Đón nhận giải thưởng Phụ nữ Việt nam 2010

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã đạt được nhiều thành tựu to lớn và đã được tặng nhiều danh hiệu cao quý của Đảng, và Nhà nước như: Huận chương lao động động Hạng 3 trong giai đoạn 1961 – 1972, hạng Hai năm 1978, hạng Nhất năm 1983, Huận chương Độc lập hạng Ba năm 1986, hạng Hai năm 1991, hạng Nhất năm 1996, danh hiệu Anh hùng Lao động năm 2000, Huân chương Hồ Chí Minh năm 2001, Huân chương hữu nghị của nước CHND Lào năm 2008. Công đoàn trường đã đóng vai trò tích cực đối với sự nghiệp phát triển của Trường trong 55 năm qua và tiếp tục đóng vai trò quan trọng để Trường Đại học Kinh tế Quốc dân trở thành trường có tên tuổi trong khu vực và trên thế giới.