BÁO CÁO SƠ KẾT CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN QUÝ 1 VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC QUÝ 2 NĂM 2012

Ngày đăng: 18/06/2012 19:4:32

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐH KTQD
------------
Số:….…./CĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc
---- & ----

                                                                     Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2012


BÁO CÁO SƠ KẾT CÔNG TÁC
CÔNG ĐOÀN QUÝ 1 VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC QUÝ 2 NĂM 2012


Năm 2012 là năm đầu tiên Nhà trường tổ chức năm học theo năm dương lịch,  với 3 học kỳ trong năm. Năm đầu tiên triển khai giảng dạy theo số tiết tín chỉ: 50 phút/1 tiết. Vì vậy ngoài vai trò động viên, tuyên truyền, các hoạt động của Công đoàn phải chuyển dịch thích ứng với lịch trình mới.
Trong quý 1 vừa qua Công đoàn trường đã triển khai các hoạt động sau đây:
I/ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG ĐOÀN
1- Công tác chính trị tư tưởng và giáo dục truyền thống
- Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy và Ban Giám hiệu, Công đoàn vẫn thường xuyên phối hợp với Đoàn Thanh niên Nhà trường tổ chức tuyên truyền đưa quan điểm của Đại hội XI, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 Khóa XI vào trong giảng dạy và tổ chức, quản lý đào tạo của Nhà trường. Tổ chức và tuyền truyền cho các ngày lễ và ngày kỷ niệm lớn như: ngày thành lập Đảng 3 – 2; ngày Quốc tế phụ nữ 8 – 3; ngày thành lập đoàn 26 – 3.
-  Động viên cán bộ, giáo viên tiếp tục hưởng ứng các cuộc vận động lớn trong ngành như “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; “Nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục” …
- Định hướng tư tưởng cho đoàn viên, tuyên truyền giáo dục đoàn viên nâng cao ý thức và trách nhiệm xây dựng Nhà trường, phê phán những hành vi và những phát ngôn không đúng sự thực, nói xấu Nhà trường, vu khống cán bộ.
2 – Phối hợp với chính quyền thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn.
- Công đoàn động viên các nhà khoa học, giảng viên tham gia tiếp tục đóng góp ý kiến hoàn thiện 8 ngành đào tạo hiện có và xây dựng chương trình cho 8 ngành đàotạo mới; tiếp tục biên soạn mới và biên soạn lại các giáo trình, đổi mới phương pháp giảng dạy.
- Động viên đoàn viên công đoàn các đơn vị tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, đăng ký và đấu thầu đề tài khoa học các cấp; viết bài đăng tạp chí; tham gia viết bài cho các Hội thảo và tọa đàm khoa học: tọa đàm về đổi mới và nâng cao chất lượng giảng dạy đáp ứng nhu cầu xã hội, gần đây nhất 2 cuộc Hội thảo lớn: Hội thảo quốc tế về thu hút doanh nghiệp Nhật Bản và Hội thảo Mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2012-2020: Nhận thức và hành động.
3- Công tác tổ chức cán bộ và thi đua
- Tham gia và có ý kiến đề xuất với nhà trường về công tác tuyển dụng cán bộ, viên chức; công tác định biên, kiện toàn tổ chức và bộ máy trong Nhà trường; tham gia xét kỷ luật và bình xét thi đua khen thưởng cán bộ viên chức trong Nhà trường.
- Hằng tuần qua họp giao ban thường xuyên và kịp thời báo cáo với Đảng ủy, Ban giám hiệu về các hoạt động của công đoàn, nguyện vọng của các đoàn viên, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành các hoạt động chung của Nhà trường.
- Thông qua các hoạt động phong trào tạo không khí phấn khởi, vui tươi,  đoàn kết giữa các đơn vị và đoàn viên trong toàn trường, phối hợp với công đoàn các đơn vị thực hiện tốt mọi công việc vì sự phát triển của Nhà trường và của người lao động.
- Kiện toàn ban chấp hành công đoàn của Trung tâm dịch vụ hỗ trợ đào tạo; kết nạp đoàn 10 viên mới; điều chỉnh phân công thành viên BCH phụ trách công đoàn đơn vị. 
4- Các cuộc vận động dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm
- Phối hợp với Chính quyền và Đoàn Thanh niên vận động các đoàn viên Công đoàn ham gia hiến máu nhân đạo, tuy chưa phải là nhiêu, nhưng cuộc vận động đợt đầu tiên trong quý 1 đã huy động được 20 đơn vị máu từ đoàn viên công đoàn (khác các lần trước chủ yếu dựa vào lực lượng sinh viên).
- Thực hiện cuộc vận động “Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu vùng xa” và “Quyên góp sách vở, đồ dùng dạy học”, đầu năm 2012 Công đoàn trường đã quyên góp được số tiền là: 149.480.000 đồng

Các hoạt động thăm hỏi và từ thiện của Công đoàn đã triển khai từ các quỹ khác:

+ Thăm hỏi đoàn viên công đoàn trong trường: 7,3 triệu đồng; trong đó:

Thăm ĐV công đoàn đã nghỉ hưu dịp tết Nhâm Thìn (ốm đau dài ngày): 5,4 triệu/ 18 người Thăm ĐV công đoàn đương chức nằm viện: 1,9 triệu/5 đoàn viên

+ Các khoản ủng hộ thông qua quyên góp của các tổ chức: 44 triệu đồng; trong đó:
* Ủng hộ các Cô giáo bám bản ở Yên Bái: 10 triệu đồng
* Ủng hộ xây nhà công vụ theo công văn số 721/CĐN ngày 10/11/2011; Công văn số 56/CĐN ngày 08/02/2012 (Qua CĐ Giáo dục Việt Nam): 30 triệu đồng
* Ủng hộ 1 ca mổ mắt nhân đạo (Theo Chương trình Y đức và quyền được nhìn thấy của Báo Gia đình và Xã hội): 3 triệu đồng
* Mua vé ủng hộ Hội người khuyết tật Quận Hai bà Trưng: 1 triệu đồng
5- Công tác xây dựng cơ sở vật chất và quản lý tài chính.
          - Công tác thu nộp công đoàn phí được thực hiện đầy đủ và đúng chế độ.
          - Các hoạt động chi tiêu của công đoàn được thực hiện đúng chế độ tài chính theo điều lệ công đoàn và theo quy chế thu chi nội bộ của Nhà trường.
          - Các đoàn viên công đoàn đã cùng với chính quyền thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng quy chế thu chi nội bộ của Nhà trường.
          - Tham gia xây dựng phương án chi trả phụ cấp thâm niên cho khối viên chức hành chính.
6-  Công tác đời sống,
          - Tổ chức du xuân đầu năm cho cán bộ, giáo viên Nhà trường, đảm bảo tiết kiệm, an toàn và chu đáo.
          - Tham gia thường xuyên công tác giám sát chấp hành chế độ chính sách đối với người lao động. Làm các thủ tục về bảo hiểm xã hội đối với các trường hợp ốm đau, thai sản, đảm bảo đúng chế độ. Làm tốt công tác thăm hỏi hiếu hỷ của các đoàn viên công đoàn,
          - Tuyên truyền, động viên các đơn vị sử dụng tiết kiệm điện, nước.
          - Phối hợp với Trạm y tế tổ chức khám sức khỏe cho chị em vào dịp 8 – 3.
7- Công tác văn thể và nữ công.
- Là đầu mối quản lý Sân Tennis và tổ chức các dịch vụ trên sân, bước đầu đã có nguồn kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động của công đoàn (dịp 8-3). Trong tổ chức các dịch vụ trên sân rất chú ý đến việc ưu tiên giành thời gian sinh hoạt của các đoàn viên công đoàn trong Nhà trường.
- Tổ chức Ngày hội nữ công gia chánh 8 – 3 thành công, đạt được các tiêu chí: Đông người tham gia, tập hợp được cả nữ sinh, vui vẻ, tạo không khí đoàn kết, giao lưu giữa các đơn vị. 
II/. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG ĐOÀN TRONG QUÝ 2 NĂM 2012.
1- Công tác chính trị tư tưởng và giáo dục truyền thống
- Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Nhà trường, tiếp tục phối hợp với Chính quyền tổ chức học tập và quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, đưa Nghị quyết vào cuộc sống.
- Tiếp tục triển khai việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc vận động của ngành: “Mỗi thày cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống nhân các ngày lễ, cụ thể là: kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30 – 4) và ngày Quốc tế lao động 1 – 5; kỷ niệm Ngày sinh Nhật Bác; ngày Quốc tế thiếu nhi 1 – 6; ngày gia đình Việt Nam 28 – 6  …
- Tuyên truyền và triển khai Nghị quyết quý 2 năm 2012 của Đảng ủy đến đơn vị và đến từng đoàn viên.
- Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Phụ nữ lần thứ XI.
- Tiếp tục giới thiệu với Đảng những Đoàn viên công đoàn ưu tú để các cấp ủy Đảng xem xét kết nạp và chuyển đảng chính thức cho các đoàn viên là Đảng viên dự bị.
- Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền trong nội bộ trường và ra bên ngoài về các hoạt động của trường, đảm báo đúng nguyên tắc và có tổ chức.
- Tham gia Hội thảo, giao lưu công đoàn cụm 5 trường kết nghĩa vào giữa tháng 4/2012 tại Quy Nhơn, đảm bảo nội dung, chất lượng và tranh thủ tuyên truyền, quảng bá về Nhà trường.
2 –  Phối hợp với chính quyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn.
- Phối hợp với Nhà trường triển khai thực hiện Nghị quyết Đảng uỷ: Biên soạn giáo trình, hoàn thiện khung chương trình cho 8 ngành hiện tại và 8 ngành mới.
- Động viên các đoàn viên công đoàn chấp hành tốt kỷ luật lao động, hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy và phục vụ giảng dạy; tham gia nghiên cứu khoa học dưới nhiều hình thức: viết bài tham luận Hội thảo khoa học, viết bài đăng tạp chí, tham gia đề tài khoa học các cấp ...
- Phối hợp với chính quyền tổ chức thành công việc chủ trương của Nhà trường hợp nhất năm học với năm dương lịch, gồm 3 học kỳ/năm.
- Phối hợp với chính quyền hoàn thành việc xây dựng các phần mềm quản lý, đẩy mạnh tin học hóa trong Nhà trường.
- Động viên các đoàn viên công đoàn làm tốt công tác tuyển sinh sau đại học đợt tháng 5/2012 và chuẩn bị tốt công tác tuyển sinh đại học chính quy K54 vào tháng 7.
3- Công tác tổ chức cán bộ và thi đua
- Phối hợp với Nhà trường làm tốt công tác bình xét các danh hiệu Nhà giáo ưu tú, Nhà giáo nhân dân.
- Phối hợp với chính quyền hoàn thành công tác định biên tại các đơn vị.
- Cùng với Nhà trường xây dựng Đề án thí điểm mở rộng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trình Bộ Giáo dục và Đào tạo phê chuẩn.
- Làm tốt công tác bình xét các danh hiệu thi đua khen thưởng vào cuối tháng 6/2012 theo quy định của Công đoàn Giáo dục Việt Nam.
- Cử cán bộ công đoàn tham gia đầy đủ và đúng thành phần các chương trình tập huấn về nghiệp vụ do Công đoàn cấp trên tổ chức.
4- Các cuộc vận động dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm
- Tiếp tục động viên toàn thể đoàn viên công đoàn thực hiện quy chế dân chủ trong Nhà trường, nghiên cứu và thực hiện đúng những quy định trong “Bộ quy định tổ chức và quản lý của trường Đại học Kinh tế quốc dân”: chấp hành kỷ luật lao động, quy chế giảng dạy và quy chế thi, nói không với tiêu cực và bệnh thành tích.
- Tổ chức tốt kế hoạch trao tiền quyên góp của cán bộ, giảng viên Nhà trường tới giáo viên và học sinh vùng sâu vùng xa đảm bảo đến nới, đúng đối tượng và có ý nghĩa (dự kiến vào cuối tháng 4/2012).   
- Tiếp tục ủng hộ các hoạt động quyên góp của các tổ chức nhân đạo và từ thiện trên địa bàn phường, quận và thành phố nhưng đúng nguyên tắc, đúng chế độ tài chính và đúng đối tượng.
5- Công tác xây dựng cơ sở vật chất, quản lý tài chính và đời sống.
- Phối hợp với chính quyền triển khai thực hiện quy định về quản lý sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất kỹ thuật của Trường phục vụ công tác giảng dạy.
- Quản lý tốt các dịch vụ và nguồn thu từ sân tennis theo nguyên tắc: đúng mục đích (phúc lợi: đáp ứng nhu cầu thể thao của cán bộ viên chức Nhà trường; có kinh phí hỗ trợ các hoạt động của công đoàn; hỗ trợ quà và các hoạt động vui chơi cho các cháu nhân dịp 1/6 và rằm trung thu, phần thưởng HS giỏi ...), đúng chế độ tài chính và hiệu quả.
- Các đơn vị thu nộp công đoàn phí đầy đủ và đúng hạn. Chấp hành nghiêm chỉnh chế độ, chính sách của Nhà nước, điều lệ Công đoàn và quy định của Nhà trường trong các hoạt động thu chi tài chính. 
- Tổ chức tham quan kết hợp với nghỉ dưỡng cho các đoàn viên công đoàn về hưu năm 2011 và 2012 vào tháng 5/2012.
- Làm tốt công tác đời sống, thăm hỏi ốm đau và thực hiện các chế độ hiếu, hỷ đối với các đoàn viên công đoàn.
6-  Công tác văn thể và nữ công.
- Động viên toàn thể chị em tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động phụ nữ “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”.
- Giám sát việc thực hiện các chính sách, chế độ liên quan đến nữ CBCC.
- Tổ chức tặng quà và hoạt động vui chơi cho các cháu là con của CBVC  và các cháu trong khu dân cư thuộc trường nhân dịp 1/6.

Nơi nhân:
-Đảng ủy, Ban Giám hiệu (để báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo)
-BCH công đoàn trường (để triển khai)
-Công đoàn các đơn vị trong trường (để phối hợp)
-Văn phòng CĐ (lưu)

 TM BAN CHẤP HÀNH CĐ TRƯỜNG                

Chủ tịch

 

 

PGS.TS Đào Thị Phương Liên