BÁO CÁO SƠ KẾT CÔNG TÁC QUÝ 4 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2012 CỦA CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG

Ngày đăng: 05/04/2012 9:31:42

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐH KTQD
------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc
---- & ----

                                                                     Hà Nội, ngày 5 tháng 1 năm 2012

BÁO CÁO SƠ KẾT CÔNG TÁC QUÝ 4 VÀ
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2012 CỦA CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG

TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG

- Tổng số CB GV, CNV trong đơn vị:

1258

Nữ: 681 (54,13%)

+ Hợp đồng không thời hạn:

801

 

+ Hợp đồng có thời hạn:                   

364

 

+ Thử  việc:                                       

93

 

- Tổng số giảng viên              

776

 

- Trình độ:

 

Giáo sư:                                   

19

 

 

Phó giáo sư:                             

98

 

 

Tiến sỹ:                                  

255

 

 

Thạc sỹ:                                  

477

 

 

Đại học:                                   

353

 

 

Khác:                                      

173

 

Năm 2011 và đặc biệt là quý 4 của năm là khoảng thời gian diễn ra nhiều sự kiện quan trọng đối với Công đoàn và Nhà trường: kỷ niệm ngày Quốc khánh 2 – 9; kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20 – 10; kỷ niệm 55 năm thành lập Trường ĐHKTQD và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai; kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 – 11; kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và ngày Quốc phòng toàn dân. Đây cũng là khoảng thời gian nhà trường tổ chức triển khai nhiều chương trình lớn; tổ chức năm học theo năm dương lịch với 3 học kỳ; Nhà trường đang trong quá trình xắp xếp lại các chương trình, các chuyên ngành đào tạo, tổ chức lại bộ máy và các bộ phận trong trường nhằm đáp ứng yêu cầu tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong mọi hoạt động của mình. Trường cũng đã hoàn thiện và xuất bản Bộ quy định tổ chức và quản lý của ĐHKTQD. Mặt khác nhà trường cũng tổ chức đăng ký và lên kế hoạch triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp năm 2012, lên kế hoạch bồi dưỡng giáo viên, cán bộ viên chức, tổ chức biên soạn và nghiệm thu các giáo trình trọng điểm. Những nhiệm vụ này đòi hỏi cán bộ, giảng viên của trường nỗ lực hơn trong mọi công việc, nâng cao ý thức trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong điều kiện mới. Đáp ứng yêu cầu này các hoạt động của công đoàn trong 6 tháng cuối năm có nhiều nội dung mới.
I/ SƠ KẾT CÔNG TÁC QUÝ 4 CỦA CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG
1. Công tác tuyên truyền giáo dục
- Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Trường, Ban Chấp hành Công đoàn Trường đã  tích cực triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các cuộc vận động trong ngành “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”, xây dựng mái ấm công đoàn.
- Tổ chức gặp mặt các thế hệ cán bộ Công đoàn trường nhân kỷ niệm 55 năm thành lập trường một cách trọng thể, chu đáo và có ý nghĩa. Để chuẩn bị cho chương trình gặp mặt, công đoàn đã chuẩn bị:
          + Lên danh sách và gửi giấy mời
          + Xây dựng Slide ôn lại các chặng đường phát triển của công đoàn trường.
          + Viết bài đăng báo tuyên truyền về CĐ Trường: báo Lao động và Báo Giáo dục và Thời đại (dưới sự giúp đỡ và hỗ trợ của phòng CTCT&QLSV).
          + Đặt quà tặng đại biểu. 
- Tiếp tục triển khai học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội XI của Đảng và đưa Nghị quyết vào cuộc sống; tham gia học tập và quán triệt Kết luận của Hội nghị Trung ương 3.
- Tham gia tích cực vào các hoạt động giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và hội thảo giữa Công đoàn cụm 5 trường ĐH kết nghĩa, thông qua đó tranh thủ tuyên truyền, quảng bá tạo dựng ảnh hưởng tốt của Nhà trường và Công đoàn trường trong khối các trường Đại học.
2. Công tác tổ chức, thi đua, khen thưởng và kỷ luật. 
- Ngoài kết quả bình xét các danh hiệu thi đua theo năm học đã được báo cáo tại hội nghị sơ kết quý 3, trong 6 tháng cuối năm 2011 Công đoàn Trường đã tham gia tích cực cùng ban thi đua của Nhà trường trong việc soạn thảo báo cáo thành tích đề nghị xét tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai, nhân kỷ niệm 55 năm thành lập trường.  Những nỗ lực của Nhà trường đã được ghi nhận bởi lễ đón nhận Huân chương do Chủ tịch nước trao tặng ngày 19/11/2011.
- Đề nghị Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành giáo dục khen thưởng 2 cá nhân là nữ giảng viên và sinh viên tiêu biểu của khu vực đồng bằng bắc bộ nhân dịp kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam và đã được BVSTBPN ngành ghi nhận (PGS.TS Ngô Kim Thanh và SV Phạm Thúy Hương, K51 khoa Kế hoạch và Phát triển).
- Chỉ đạo và hướng dẫn công đoàn các đơn vị tiếp tục phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” . Kết thúc năm 2011 có 521 chị em và 10 tập thể nữ đạt danh hiêu “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”.
- Tham gia hội đồng xét kỷ luật đoàn viên công đoàn vi phạm những điều viên chức không được làm. 
- Công tác bồi dưỡng cán bộ: Công đoàn thường xuyên cử các thành viên trong BCH Công đoàn Trường đi tập huấn nghiệp vụ: tập huấn công tác kiểm tra và công tác tổ chức (đ/c Thứ và đ/c Hữu), tập huấn công tác kế hoạch hóa gia đình và phòng chống HIV (đ/c Vân Hoa và đ/c Dung) … theo triệu tập của Công đoàn Giáo dục Việt Nam.
3. Công tác chuyên môn
- Ban Chấp hành Công đoàn Trường đã phối hợp với Nhà trường triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011, tiếp tục triển khai thực Chỉ thị 296-CT/TTg ngày 27/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết 05-NQ/BCSĐ ngày 6/01/2010 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về “Đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012”.
- Công đoàn cùng với Chính quyền tham gia tuyển dụng cán bộ viên chức, hoàn chỉnh chương trình đào tạo theo tín chỉ, đào tạo theo nhu cầu xã hội, chuyển đổi năm học theo năm dương lịch, thực hiện có hiệu quả qui chế dân chủ cơ sở: “3 công khai”, “4 kiểm tra” trong Nhà trường.
- Tiếp tục vận động viên giáo viên tích cực biên soạn và nghiệm thu dúng tiến độ các giáo trình trọng điểm (kết quả đến nay đã có 18 giáo trình trọng điểm được nghiệm thu), đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy và nâng cao chất lượng giảng dạy.
- Tiếp tục động viên cán bộ, giảng viên trong trường tham gia nghiên cứu khoa học: tham gia các đề tài KH các cấp, viết bài đăng tạp chí, tham gia các họi thảo KH từ cấp khoa đến cấp Quốc gia và quốc tế, đặc biệt là các cuộc hội thảo KH của các khoa nhân kỷ niệm 55 năm thành lập Trường (20 đơn vị trong trường được Nhà trường hỗ trợ kinh phí tổ chức hội thảo khoa học cấp khoa).
4. Công tác tài chính và chăm lo đời sống đoàn viên, hưởng ứng cuộc vận động: “kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”.
- Đôn đốc các đơn vị hoàn thành việc thu nộp công đoàn phí đúng hạn. Hoạt động thu chi tài chính của công đoàn đảm bảo đúng chế độ, đúng mục đích.
- Công đoàn phối hợp với chính quyền đóng góp ý kiến và hoàn thiện quy chế thu chi nội bộ của Nhà trường, xây dựng phương án chi trả phụ cấp thâm niên cho giáo viên, phụ cấp quản lý và các chế độ chính sách cho lao động của Trường.
          - Tiếp tục quan tâm, làm tốt công tác thăm hỏi, hiếu hỷ đối với cá nhân và gia đình CB viên chức trong trường.
          - Tiếp tục quyên góp ủng hộ xây dựng Đài kỷ niệm ngày lên đường bảo vệ tổ quốc, với tổng số tiền đến thời điểm hiện tại là 216 triệu đồng.
- Vận động đoàn viên CĐ xây dựng quỹ “mái ấm công đoàn” ủng hộ kinh phí cho học sinh các cơ sở dạy nghề, các trường dạy trẻ em khuyết tật, mồ côi trên địa bàn Quận và thành phố.
- Tiếp nhận bàn giao và quản lý sân Tennis, đã xây dựng quy chế sử dụng và quản lý và sân, bước đầu hoạt động đã đi vào nền nếp.
- Phối hợp với Trạm y tế tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho cán bộ viên chức Nhà trường (đợt tháng 12/2011 ước chừng khoảng 650 cán bộ, viên chức Nhà trường tham gia khám).
5. Công tác văn thế và nữ công:
- Tổ chức thành công lễ kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20 – 10, biểu dương phụ nữ ĐHKTQD “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”.
- Thường xuyên tuyên truyền giáo dục bình đẳng giới; giám sát và thực hiện chế độ chính sách nữ đối với cán bộ viên chức Nhà trường.
- Phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức thành công Liên hoan văn nghệ chào mừng kỷ niệm 55 năm thành lập Trường, thu hút đông đảo cán bộ viên chức các đơn vị và sinh viên tham gia. Các tiết mục tham gia phong phú về thể loại, nhiều tiết mục có chất lượng tốt được lựa chọn để phục vụ cho lễ mít ting kỷ niệm 55 năm thành lập Trường.
- Phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức thành công Hội trại “ĐHKTQD 55 năm Đổi mới – Hội nhập – Phát triển” tạo không khí lễ hội vui tươi, đoàn kết thày trò, giao lưu tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa các đơn vị trong toàn trường.
- Tổ chức thành công giải Tennis Công đoàn chào mừng kỷ niệm 55 năm thành lập trường.   
II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG NĂM 2012
1. Công tác tuyên truyền giáo dục.
- Tổ chức triển khai đưa nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI vào cuộc sống. Xây dựng “Chương trình hành động của công đoàn”, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI.
- Tuyên truyền và phát động thi đua chào mừng các ngày lễ lớn: chào mừng ngày thành lập Đảng, chào mừng ngày thành lập Công đoàn giáo duc và này thành lập Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; thi dua chào mừng ngày sinh nhật Bác; chào mừng ngày Quốc khánh, chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam ….
- Tiếp tục tuyên truyền, thực hiện chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam, đội ngũ trí thức Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”.
2. Công tác thi đua và khen thưởng
- Tiếp tục tổ chức và thực hiện tốt các phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng dạy học.
- Đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”, cuộc vận động “Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa” .
- Tiếp tục vận động đoàn viên công đoàn tham gia và phát triển quĩ “Mái ấm công đoàn” của Công đoàn
3. Công tác chuyên môn
- Công đoàn Trường và công đoàn các đơn vị tích cực tham gia với chính quyền đề xuất các giải pháp đẩy mạnh hoạt động dạy và học, đổi mới công tác quản lý Nhà trường và đơn vị để nâng cao chất lượng giáo dục góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2012.
- Phối hợp với Nhà trường tổ chức tốt chủ trương chuyển đổi năm học theo năm dương lịch với 3 học kỳ trong năm.
- Tiếp tục động viên đoàn viên công đoàn đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng giảng day cũng như phục vụ giảng dạy; tích cực tham gia nghiên cứu khoa học; biên soạn giáo trình đáp ứng yêu cầu đào tạo tín chỉ.
4. Đại diện chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động
- Tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; chỉ đạo công đoàn các đơn vị quan tâm nhà giáo và lao động có hoàn cảnh khó khăn.
- Phối hợp với Ban VSTBPN Trường xây dựng và ban hành Chương trình, kế hoạch công tác nữ của Nhà trường năm 2012.
- Tăng cường vai trò của Ban thanh tra nhân dân trong bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng, đồng thời, giám sát việc chấp hành kỷ luật lao động của người lao động
5. Công tác tổ chức và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh
- Tổ chức sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội 31 Công đoàn Trường và  đánh giá, rút kinh nghiệm kết quả thực hiện qui chế làm việc của BCH Công đoàn Trường nhiệm kỳ 31.  
- Kiểm tra, đôn đốc công đoàn các đơn vị thực hiện Nghị quyết Đại hội 31 Công đoàn Trường, Nghị quyết Hội nghị cán bộ viên chức của Nhà trường về thực hiện nhiệm vụ năm học  2012.
- Tổ chức cho điểm và đánh giá công đoàn Trường và công đoàn đơn vị theo văn bản hướng dẫn của CĐ Giáo dục  Việt Nam để kịp thời xét các danh hiệu thi đua theo tiến độ của CĐGD Việt Nam.
6. Công tác văn thể và nữ công
- Duy trì các hoạt động phong trào về văn nghệ, thể thao mang tình thường niên của công đoàn. Phối hợp với Đoàn thanh niên xây dựng các tiết mục văn nghệ và các hoạt động vui chơi, giải trí phục vụ các lễ kỷ niệm và các sự kiện quan trọng của Nhà trường.
- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua phụ nữ “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”; nâng cao chất lượng và đổi mớicông tác nữ trong tình hình mới.
          - Giám sát việc thực hiện các chính sách, chế độ liên quan đến nữ cán bộ viên chức.
          - Tổ chức khám sức khỏe cho nữ cán bộ viên chức nhà trường nhân kỷ niệm ngày 8 – 3.
          - Nghiên cứu và đề xuất các hình thức tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8 – 3 và ngày Phụ nữ Việt Nam 20 – 10 một cách vui vẻ và có ý nghĩa đối với chị em. 
          - Tổ chức tặng quà cho con cán bộ viên chức Nhà trường và phát phần thưởng học sinh giỏi định kỳ vào các dịp 1 – 6 và tết trung  thu.
            III/ CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TRONG QUÝ 1 NĂM 2012.
- Phối hợp với Nhà trường tổ chức các hoạt động chào đón năm mới 2012 và xuân Nhân Thìn.
- Tổ chức du xuân cho cán bộ viên chức Nhà trường theo chương trình thường niên.
- Phối hợp với chính quyền ngay sau Tết nguyên đán tổ chức kiểm tra kỷ luật lao động của CB viên chức và giờ lên lớp của giáo viên.
- Tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8 – 3:
+ Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho nữ CB viên chức.
+ Tổ chức hội thi nữ công gia chánh trong nữ cán bô viên chức.  
+ Công đoàn các đơn vị phối hợp với chính quyền cùng cấp tổ chức kỷ niệm ngày 8 – 3 cho chị em tại đơn vị.
- Tổ chức “Quyên góp sách vở, đồ dùng học tập, áo ấm giúp học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn”. Công văn đã gửi đến công đoàn các đơn vị.
- Các ban của Công đoàn lập kế hoạch và dự trù tài chính cho hoạt động cả năm.
- Chuẩn bị viết bài và tham gia tổ chức hội thảo khoa học và giao lưu Công đoàn cụm 5 trường đại học vào tháng 4/2012 (công việc thường niên).

Nơi nhận:
- ĐU,BGH (để báo cáo)
- UV BCH CĐ Trường
- CĐ các đơn vị
- Lưu VPCĐ.

                                       TM. BAN THƯỜNG VỤ
                                      CHỦ TỊCH

 

                                   

 

                                  PGS.TS Đào Thị Phương Liên

 

Các file đính kèm:

Danh sach ung ho GV.HS năm 2011.xls